Veilige en fijne leerplek

Veilige en fijne leerplek

Bij ons voelen alle kinderen zich fijn
Wij zijn een KiVa-school. KiVa staat voor een fijne en gezellige school. Samen met de kinderen gaan we ervoor dat ieder kind zich prettig voelt. Door wekelijkse KiVa-lessen en groepsgesprekken worden kinderen actief betrokken bij het klimaat van de groep en de school.

In de groep willen we dat de kinderen zich prettig voelen en tot leren kunnen komen. Dat gaat verder buiten de eigen klas. De kinderen spelen samen op het plein, komen elkaar tegen in de school en werken samen in de unit, daarom leren we de kinderen om ook de verantwoordelijkheid te nemen voor een fijne school buiten de eigen klas. 

Door gezamenlijk stil te staan bij onze verantwoordelijkheid, richten we ons op het positieve gedrag. Niemand is namelijk schuldig, maar we zijn wel allemaal verantwoordelijk om te zorgen dat we die fijne en gezellige school zijn voor iedereen. Want alle kinderen verdienen het om te stralen!


Inspectie beoordeelt ons klimaat als 'Goed'

Een greep uit het rapport van januari 2019 van de Inspectie van het Onderwijs:
 
"De prettige sfeer, de kleinschaligheid, de toegankelijkheid, de korte lijnen worden door eenieder geroemd."
 
"Belangrijker nog is dat het team en de schoolleiding de gemaakte keuzes in het pedagogisch handelen en het veiligheidsbeleid actief uitdragen en zelf het goede voorbeeld daarin geven."
 
"De methodiek die de school hanteert is erop gericht om het groepsgevoel en de gezamenlijke verantwoordelijkheid binnen de groep te versterken en ongewenst gedrag te voorkomen."
(Inspectie van het Onderwijs, 2019)