De Horizon staat voor...

De Horizon staat voor...

Op basisschool de Horizon geloven wij dat uw kind het waard is om te stralen! Wij hebben het onderwijs ingericht waarin ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. Wilt u zien hoe alles er in de praktijk uitziet? Maak dan een afspraak of kom eens kijken op een van onze kijk- en snuffelochtenden! 
 
"Onze dochter gaat weer met een glimlach naar school door de passie en deskundigheid van het team van de Horizon. We zijn blij dat we 2 jaar geleden bij deze school zijn terecht gekomen."
(Ouder van leerling in groep 8)


1. Een veilige en fijne leerplek

Kinderen mogen zichzelf zijn en leren elkaars verschillen te accepteren en respecteren. Hoe fijn is het als uw kind zich kan ontwikkelen in een veilige en fijne leeromgeving waarin ieder kind zich welkom voelt? Op de Horizon creëren we samen met de leerlingen die omgeving, waarin alle kinderen zichzelf mogen zijn en leren elkaars verschillen te accepteren en respecteren. Wij gaan ervoor dat kinderen zich zelfverzekerd voelen. 


2. Het kind betrokken bij zijn omgeving

Ons onderwijs vormt zich om het kind van nu! Op de Horizon hebben we een omgeving gecreëerd die uitnodigt tot ontmoeting en waar hun nieuwsgierigheid wordt geprikkeld. Ze leren om te gaan met verschillende kinderen en leerkrachten in een sociale context. Ons doel bij de betrokkenheid is om kinderen sociaal vaardig te maken.  


3. Eigenaarschap voor je eigen ontwikkeling

Een belangrijke vaardigheid voor de kinderen in hun toekomst is dat zij in staat zijn om op hun eigen handelen te leren reflecteren. Bij ons op de Horizon voelen kinderen zich verantwoordelijk voor hun eigen ontwikkeling en stimuleren dat stukje eigenaarschap bij de kinderen. Ons doel is dat kinderen zelfkennis hebben en daarmee zelfbewust zijn. 
 

4. Samen kan je meer dan alleen

Op de Horizon leren kinderen van en met elkaar en houden rekening met de ander. Ze zijn in staat om hun samenwerkingsvaardigheden aan te passen aan doel, proces en product. Daardoor zijn de kinderen op de Horizon ondernemend

 Bovenstaande vier punten zijn samengebracht in ons kompas. Ons onderwijs is het resultaat van dit kompas.