Communicatie met ouders

Communicatie met ouders

Goed op de hoogte

We vinden het belangrijk dat er regelmatig contact is tussen de ouders en de school. Het is goed dat de ouders horen hoe hun kind functioneert op school. Andersom vinden wij het ook fijn om op de hoogte te worden gehouden van belangrijke gebeurtenissen thuis, die invloed hebben op het welzijn van uw kind. Immers: opvoeden doen we samen! Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van het kind.
 

Contact met de leerkracht

Informatieavond 
Aan het begin van het schooljaar houden we in elke groep een informatieavond voor de ouders. De ouders worden uitgenodigd in de groep van hun kind en krijgen van de groepsleerkracht informatie over wat er gedurende het schooljaar zoal aan bod komt tijdens de lessen. Ook kunt u op deze avond nader kennis maken met de leerkracht. 
 
Startgesprekken 
Aan het begin van het schooljaar worden ouders en kinderen samen uitgenodigd voor een 'start-gesprek' met als doel elkaar beter te leren kennen en verwachtingen naar elkaar toe uit te spreken. 
 
Portfoliogesprekken 
Alle kinderen krijgen twee keer per jaar hun portfolio mee naar huis, in februari en juni. Hierin ziet u de ontwikkelingen van de kinderen op diverse vakgebieden en bijbehorende vaardigheden. Tevens worden de citotoetsen hierin vermeld. Naar aanleiding van het portfolio worden de ouders en kinderen uitgenodigd om hier tijdens de 10-minutengesprekken op een middag of op een avond over te praten met de leerkracht.
 
Individuele gesprekken
Mocht u gedurende het jaar vragen hebben aan de leerkracht van uw kind(eren) of zich zorgen maken over uw kind(eren), dan bent u uiteraard altijd van harte welkom. U kunt de leerkracht persoonlijk benaderen voor het maken van een afspraak. 


Informatievoorzieningen

Social Schools
Wij maken gebruik van Social Schools, een online communicatieplatform voor het basisonderwijs. Het doel is om ouders meer inzicht te geven in wat er gebeurt in de klas, op een simpele en informerende wijze.

Jaarkalender
Op de website vindt u jaarlijks een uitgebreide jaarkalender en ons vakantierooster.

De weekmail
Elke week ontvangen ouders van de leerkracht een weekmail. In de weekmail staan de belangrijkste weetjes uit de klas van uw kind. 

Website 
Via de website van de school (www.obsdehorizon.nl) geven wij een beeld van wie wij zijn en waar wij voor staan.
 
Facebook en Instagram
De Horizon is actief op Facebook en Instagram!