Dit zijn de vakanties en vrije dagen

Dit zijn de vakanties en vrije dagen

Vakantierooster

Vakantierooster 2022-2023:
22-08 Eerste schooldag 2022-2023
24-10 t/m 28-10 Herfstvakantie
26-12 t/m 6-1   Kerstvakantie
27-2 t/m 3-3 Voorjaarsvakantie
7-4 t/m 10-4 Goede vrijdag en paasweekend
24-4 t/m 5-5 Meivakantie
18-5 en 19-5 Hemelvaartsweekend
29-5 Tweede Pinksterdag
10-7 t/m 18-8 Zomervakantie

Overige vrije dagen

Hieronder een overzicht van dagen en dagdelen waarop kinderen vrij zijn:
21-10 Alle kinderen om 12.00 uur vrij
18-11 Studiedag
23-12 Alle kinderen om 12.00 uur vrij
6-2 Studiedag
24-2 Alle kinderen om 12.00 uur vrij
6-4 Studiedag
21-4 Alle kinderen om 12.00 uur vrij
15-6 Studiedag
7-7 Alle kinderen om 12.00 uur vrij


Vrij buiten de vakanties om?

Voor geldige verlofredenen en andere leerplichtzaken kunt u kijken op: www.leerplicht.net